Beoordeling rapporten

De toetsing voor het aspect archeologie vormt een extra belasting binnen het gemeentelijk takenpakket. Bovendien is de hiervoor benodigde archeologische kennis binnen de gemeente vaak niet aanwezig. Monumentenhuis Brabant beschikt over voldoende archeologische expertise om  behulpzaam te zijn bij de beoordeling van onderzoeksrapporten en onderzoeksvoorstellen om te kunnen adviseren inzake het te volgen traject. Dit maakt een weloverwogen besluitvorming voor een gemeente in haar rol van bevoegd gezag mogelijk.