Ruimtelijke kwaliteit

Met de goedkeuring van de Nota Belvedere in 1999 werd van rijkswege de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. Bij ruimtelijke plannen moet aandacht worden besteed aan de geschiedenis van een plek en de in een gebied aanwezige historische gebouwen en cultuurlandschap.

Cultuurhistorie draagt in het bijzonder bij aan de herkenbaarheid, identiteit en leefbaarheid van de omgeving. Om cultuurhistorische waarden in het planproces op te nemen zijn er diverse instrumenten voorhanden, zoals een cultuurhistorische inventarisatie, een beeldkwaliteitplan of een erfgoedkaart. Monumentenhuis Brabant kan u van dienst zijn met het opstellen en/of toetsen van dergelijke instrumenten.