Beeldkwaliteitplan

Bij het mogelijk maken van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat er openingen zijn voor initiatieven en innovaties, die passen bij de karakteristieken van het gebied. Een beeldkwaliteitplan is een belangrijk hulpmiddel voor het stimuleren en toetsen van de bestaande en nieuwe ruimtelijke kwaliteiten. Beeldkwaliteit zegt iets over de visuele kenmerken en de bijbehorende ordeningsprincipes binnen een plangebied.

Beeldkwaliteitplannen vormen een aanvulling op bestaande gemeentelijke instrumenten, zoals het bestemmingsplan, dat vooral op het gebruik gericht is. Het beeldkwaliteitplan bestaat uit een inventarisatie, een analyse en evaluatie van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Verder worden aanbevelingen gegeven waarmee de betrokken partijen (gemeente, ontwikkelaars, architecten en bouwers) aan de slag kunnen.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt een beeldkwaliteitplan als streven naar een integraal beleid voor ruimtelijke beeldkwaliteit, veelal verplicht gesteld via het bestemmingsplan. Het Monumentenhuis Brabant kan u nader informeren over beeldkwaliteitplannen. Bovendien kunt u voor de ontwikkeling van een dergelijk plan bij ons terecht.