Cultuurhistorische gebiedsanalyse

Na een cultuurhistorische inventarisatie kan een gebiedsanalyse met waardestelling volgen. Ook kan een cultuurhistorische gebiedsanalyse (CHA) apart worden ingezet. De CHA is een methode om inzicht te krijgen in de samenhang tussen o.a. stedenbouwkundige, architectuurhistorische en sociaal-historische kenmerken, die de identiteit van een gebied bepalen. Naast de beschrijving en de analyse wordt er in de CHA een waardestelling opgenomen, waarin de waarde van losse elementen en de samenhangende structuur wordt beoordeeld. Ter afsluiting worden aanbevelingen gegeven met betrekking tot de gewenste ontwikkeling in relatie tot de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het Monumentenhuis Brabant kan een cultuurhistorische gebiedsanalyse met waardestelling voor u verzorgen of toetsen.