Cultuurhistorische inventarisatie

De cultuurhistorische inventarisatie is erop gericht de ontstaansgeschiedenis, de historisch ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied in beeld te brengen. De inventarisatie beschrijft de elementen en structuren die voor de inrichting en de opbouw van het gebied bepalend zijn.

Een dergelijk onderzoek wordt vaak uitgevoerd voorafgaand aan de herontwikkeling van een gebied. Het onderzoek brengt in beeld welke aspecten waardevol zijn, zodat daarmee bij de herontwikkeling rekening gehouden kan worden. De inventarisatie wordt met kaartmateriaal en foto’s visueel inzichtelijk gemaakt. Het Monumentenhuis Brabant kan een cultuurhistorische inventarisatie voor u vervaardigen of toetsen.