Erfgoedkaarten

Een gemeentelijke erfgoedkaart geeft een overzicht van alle binnen het grondgebied van de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden. De kaart bestaat uit diverse componenten: de archeologische waarden en verwachtingen, de historische stedenbouwkundige ontwikkeling, landschappelijke structuren en elementen (zoals molenbiotopen, waterlopen, militaire linies, zicht- en schootslijnen). Verder worden ook de beschermde monumenten, beeldbepalende panden en stads- en dorpsgezichten op de kaart aangegeven. De erfgoedkaart kan gebruikt worden als inspiratiebron en als toetsingsinstrument bij nieuwe ontwikkelingen. Verder kan een dergelijke kaart toeristische en educatieve doeleinden dienen.

Omdat de provincie Noord-Brabant cultuurhistorische waarden als een belangrijk element van de identiteit van Noord-Brabant ziet, is een subsidieregeling voor gemeentelijke erfgoedkaarten in het leven geroepen. Klik hier voor de volledige tekst van de regeling.