Toetsing ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit staat voor kwaliteit van de samenleving, en draagt bij aan het welbevinden van de burgers. In een tijd dat veel erfgoed op de schop gaat en zelfs gesloopt wordt, is het van groot belang dat zorgvuldig met ruimtelijke kwaliteitsdragers wordt omgegaan. Bijvoorbeeld veel kerken en fabriekscomplexen nemen letterlijk en figuurlijk een prominente plaats in; ze zijn zeer beeldbepalend in een wijk, dorp of stad. In geval deze objecten in hun voortbestaan bedreigd worden is het raadzaam de mogelijkheden van een duurzame doorontwikkeling te onderzoeken. Dit is door het Monumentenhuis Brabant onder meer uitgevoerd voor de omgeving van de Tivolikerk in Eindhoven.

 

Ook voor de ruimtelijke kwaliteit op het platteland kan het zeer waardevol zijn om een ruimtelijke kwaliteitstoets uit te laten voeren. Dat is door ons onder meer gedaan voor een Vlaamse schuur in Ulicoten en een boerderij aan de Belversestraat in Haaren.