Monumentenzorg

Monumentenzorg staat voor ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Daar moeten we dus heel zorgvuldig mee omgaan. Binnen de monumentenzorg nemen gemeenten een cruciale positie in. De gemeente is het loket voor monumenteigenaren en andere bij de monumentenzorg betrokken personen en instanties. Uit onderzoek van de Erfgoedinspectie en het Nationaal Restauratiefonds is echter gebleken dat veel gemeenten onvoldoende zijn toegerust om hun taak en verantwoordelijkheid op het gebied van het monumentale erfgoed op een goede manier uit te voeren.

Bij Monumentenhuis Brabant B.V. kunnen gemeenten maar ook monumenteigenaren terecht voor ondersteuning.  Via tal van producten en diensten wordt concrete hulp geboden. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een monumentenlijst, bouwhistorisch onderzoek, archeologisch onderzoek etc. etc. Op deze website vindt u daar informatie over.