Advies en beleid

Een monumenten- of erfgoednota biedt de basis voor het gemeentelijke monumentenbeleid. Maar ook voor andere gemeentelijke sectoren is het van belang dat vanuit een duidelijke visie de cultuurhistorie een plaats en inbreng krijgt in het totale gemeentelijke beleid. Het Monumentenhuis heeft ruime ervaring met beleidsontwikkeling, waaronder:

– het opstellen van een startnotitie

– het opstellen van een monumenten- en erfgoednota

– het opstellen van een monumenten- of erfgoedverordening

– het opstellen van een subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten

– advisering over monumentenzaken in de meest ruime zin des woords