Detachering

Als de gemeentelijke capaciteit (tijdelijk) niet toereikend is om de gemeentelijke monumentenzorgtaken op een adequate manier uit te voeren is het aantrekken van externe krachten een goede optie. Maar ook bij een tijdelijke uitbreiding van het takenpakket kan detachering voor u een uitkomst bieden. Het Monumentenhuis Brabant heeft inmiddels aan zo’n twintig gemeenten op deze manier zijn diensten kunnen aanbieden. Voor alle voorkomende werkzaamheden kan het Monumentenhuis Brabant worden ingeschakeld: van beleidsmatig tot uitvoerend en controlerend.

Het Monumentenhuis Brabant hanteert zeer concurerende tarieven!