Herbestemming

Herbestemming is een van de uitdagingen en kansen van de monumentenzorg. Er is een groeiende leegstand van kerken, kloosters, historische fabriekscomplexen, boerderijen en andere historische gebouwen. Als een monumentaalgebouw leegstaat en niet wordt onderhouden, treedt al snel het verval in. Zeker bij monumenten gaat de kwaliteit van het gebouw snel acheruit.

Omdat het hier veelal gaat om belangrijke monumentale objecten en complexe met een beeldbepalende rol in hun omgeving en in het landschap, is het nodig de problematiek van de herbestemming gedegen aan te pakken. Monumentenhuis Brabant b.v. kan hierbij op verschillende deelterreinen van dienst zijn, bijvoorbeeld:

– waardestelling monumentwaarden

– bouwhistorisch onderzoek

– bouwkundige opname en restauratiebehoefte

– omgevingsanalyse en bestemmingsplantoets

– onderzoek subsidiemogelijkheden

– procesbegeleiding en coördinatie

Het Monumentenhuis en Nibag hebben een ruime expertise op het gebied van herbestemming inclusief specifieke deelonderzoeken. In het overzicht  (klik hier) de onderzoeken die betrekking hebben op religieus erfgoed.