Inventarisatie Wederopbouw

Wijk Hoevenbraak in SchijndelSinds enkele jaren is er vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aandacht voor de Wederopbouwperiode (1940-1965). In 2009 heeft dit geresulteerd tot de aanwijzing van honderd rijksmonumenten uit de periode 1940-1958. Ook op gemeentelijk niveau komt er steeds meer aandacht voor Wederopbouw. Diverse gemeenten hebben reeds een inventarisatie van waardevolle objecten uit de periode 1940-1965 laten maken. Op basis hiervan kan de gemeentelijke monumentenlijst worden aangevuld. Monumentenhuis Brabant kan een dergelijke inventarisatie ook voor uw gemeente uitvoeren. In overleg met de gemeente worden criteria vastgesteld en wordt een afbakening in tijd gemaakt, waarna een deskundige ‘in het veld’ een lijst van potentiĆ«le objecten opstelt. De lijst wordt met foto’s geillustreerd en voorzien van een waardering in de vorm van -. +/-. + of ++. Naast het veldwerk kan een onderzoek in de bouwdossiers uit de afgebakende periode de inventarisatie completeren. Een aandachtspunt voor de Wederopbouwperiode is het feit dat niet alleen objecten van belang kunnen zijn, maar ook structuren en stedenbouwkundige patronen. Wij denken graag met u mee over de bescherming van dergelijke waardevolle elementen.