Waardering

Architectuurhistorische waarde:

++ Duidelijke stijluitdrukking; monumentaliteit
+ Eenvoudige stijluitdrukking
+/- Stijluitdrukking te herkennen, doch deels verstoord
Stijluitdrukking te herkennen, doch goeddeels verstoord
Stijl niet aanwezig

Ruimtelijke samenhang/ landschappelijke waarde:

++ Bijzondere plek en samenhang
 +  Samenhang
 +/-  Samenhang goeddeels herkenbaar
 – Samenhang goeddeels verloren
 —    Samenhang geheel verloren

 Algemene cultuurhistorische waarde:

++ Beroemde inwoner, religieus verleden, bijzondere uitdrukking, sociaal- economisch verleden, ouderdom
+ Samenhang sociaal-economisch verleden dorp/ streek
+/- Samenhang goeddeels aanwezig
Samenhang verloren
Verstorend element

Gaafheid van de bouwmassa en detaillering:

++ Geen wijzigingen
+ Beperkte wijzigingen
+/- Volume gaaf/ detaillering (in stijl) gewijzigd
+/– Volume gaaf/ detaillering verstorend gewijzigd
Volume goeddeels gaaf/ detaillering verstorend gewijzigd
Ingrijpend gewijzigd