Restauratie en instandhouding

De instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden en objecten vraagt om een deskundige en zorgvuldige aanpak. Het Monumentenhuis Brabant kan het totale traject voor u verzorgen:

– het opnemen van de bouwkundige staat c.q. opstellen gebrekenplan

– het opstellen van een restauratiebestek

– het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan

– het verzorgen van het complete vergunningentraject

– het berekenen van de subsidiekosten

– het opstellen van gespecificeerde kostenramingen

– het opstellen van de (meerjaren) begroting

– het begeleiden van subsidieaanvragen, o.a. in het kader van het BRIM

– het verzorgen van de aanbesteding

– het begeleiden van restauratieprojecten incl. directievoering

– toezicht en handhaving

– projectmanagement, o.a. bij herbestemming van monumentaal erfgoed

Het Monumentenhuis Brabant heeft ruime ervaring met bovengenoemde werkzaamheden. Zo zijn ten behoeve van Het Begijnhof in Breda, de toren op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel en de Lambertustoren in Vught uitgevoerd:  de inspectie van de bouwkundige staat, het opstellen van het bestek met een gespecificeerde begroting, het verzorgen van de aanbesteding, de complete directievoering met financiele verantwoording. Voor het Brabants Landschap zijn diversen malen subsidialekosten berekend en subsidieaanvragen verzorgd.