Selectie monumentenlijst

Om tot een zo representatief mogelijke gemeentelijke monumentenlijst te komen adviseert het Monumentenhuis Brabant om de potentiéle monumenten uit de quick scan te inventariseren naar periode en voormalige functie/typologie. Op deze manier ontstaat een helder overzicht van wat er is en hoeveel er is (kwaliteit- kwantiteit). Op basis daarvan kan een goede selectie worden gemaakt. Wanneer erg veel objecten in een bepaalde periode en functie kunnen worden ingedeeld, kan hiermee rekening worden gehouden in de monumentenlijst. De lijst moet namelijk enerzijds de belangrijkste gebouwen bevatten, maar tegelijk ook een afspiegeling zijn van de werkelijkheid.

Deze categorisering zorgt er verder voor dat minder gave objecten waarvan er misschien (nog) maar 1 of 2 zijn, beschermd worden vanwege hun (voormalige) functie. In een systeem waarbij bijvoorbeeld wordt gewerkt met een puntentelling zouden deze gebouwen direct afvallen omdat ze niet geheel gaaf zijn. Een ander criterium is de geografische spreiding van de aan te wijzen monumenten. Dit is vaak een politiek gevoelig punt. Daarom wordt in overweging gegeven om er voor te zorgen dat in alle kernen monumenten worden aangewezen. Ook bij de actualisering van monumentenlijsten is deze methode aan te bevelen. Het Monumentenhuis Brabant kan voor uw gemeente een dergelijke inventarisatie verzorgen.